Sponsors

Het Nationaal Militair Museum (NMM) heeft vanaf 2019 een aantal sponsors. Het NMM en de sponsors hebben zich voor drie jaar aan elkaar verbonden. De sponsors gaan het museum zowel financieel als met hun diensten en/of producten ondersteunen.

NMM sponsors
Hoofdsponsor is A.E.T. Europe B.V.
Overige sponsors zijn Unica Groep B.V., Bondix Intelligence B.V., IFS Benelux B.V. EOI Global Competence Centre en Smurfit Kappa NL.

"Wij hopen bij te dragen aan het vergroten van de toegankelijkheid van het museum voor de jeugd." Reinoud Weijman, Managing Director A.E.T. Europe B.V.

Dit sluit aan bij de missie van het NMM”, zegt Paul van Vlijmen, directeur NMM: “wij willen met kracht het militaire verhaal en het verhaal van militairen een plek geven in publieke discussies door zoveel mogelijk mensen de krijgsmacht te laten beleven. Oorlog en conflict zijn onlosmakelijk verbonden zijn met de wereld waarin we leven en dus met ons. De sponsors leveren hieraan een belangrijke bijdrage”.

Sponsoring andere defensiemusea

Het is ook mogelijk als bedrijf een van de andere musea te sponsoren. Neem hiervoor vrijblijvend contact op via tel. 085 003 60000 of mail naar info@defensiemusea.nl.