De Stichting Defensiemusea is opgericht op 1 juli 2014 en vormt de overkoepelende organisatie van de vier Defensiemusea: het Nationaal Militair Museum, het Marinemuseum, het Mariniersmuseum en het Marechausseemuseum. Per 1 januari 2015 is het predicaat "Koninklijke" toegekend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. De stichting heet vanaf heden dan ook Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD).

De SKD heeft een bedrijfsbureau waarin zaken als personeel & organisatie, marketing en financiële administratie voor alle vier de musea zijn belegd.

Het dagelijks bestuur van de SKD bestaat uit:

Paul van Vlijmen – Algemeen directeur SKD, Vestigingsdirecteur NMM ad interim
Marga van Berkel – Manager bedrijfsvoering SKD
Kees Boelema Robertus – Vestigingsdirecteur Marinemuseum
Frédérique van Steekelenburg - van der Stelt - Vestigingsdirecteur Mariniersmuseum
René Parijs – Vestigingsdirecteur Marechausseemuseum

Zakelijke gegevens:

Bankrekeningnummer IBAN NL21RABO0184581753
KvK 60935200
Btw-nummer 854124548B01

Jaarverslagen SKD

Contact:

Bezoekadres:
Nationaal Militair Museum
Verlengde Paltzerweg 1
3768 MX Soest

Bel 085 003 6000  of mail secretariaat@defensiemusea.nl

Postadres:

Postbus 6
3760AA Soest

website.templates.share_buttons.title