Financiële schenking aan cultuur

Eenmalige schenkingen van vermogen zijn van harte welkom. Geef je geld aan een culturele instelling, zoals een museum als het onze. Dan kun je deze gift aftrekken bij de belastingaangifte.

Lees meer

Object of voorwerp schenken

Heb je objecten of persoonlijke voorwerpen die je aan het museum wil schenken? Wij stellen dat bijzonder op prijs! Neem hiervoor contact op met de afdeling collectie van het desbetreffende museum.