Rondje met (o)pa in de mini-jeep

Missie

De vier musea hebben als missie met kracht het militaire verhaal en het verhaal van militairen een plek te geven. Dit doen we door zoveel mogelijk mensen de krijgsmacht in heden en verleden te laten beleven, omdat oorlog en conflict onlosmakelijk verbonden zijn met de wereld waarin we leven en dus met ons.

Visie

De krijgsmacht vervult een belangrijke kerntaak van de overheid. Het is voor de maatschappelijke legitimatie van de krijgsmacht – als ook voor de motivatie van de mannen en vrouwen die er werken – essentieel dat een substantieel deel van de samenleving zich bewust is van het waarom van een krijgsmacht en zich een mening kan vormen over de manier waarop de krijgsmacht haar taken uitvoert.

Daarom bieden de defensiemusea een venster op verleden, heden en toekomstige ontwikkelingen van de krijgsmacht, op een niet-vrijblijvende manier.

Actie in het Marinemuseum

Bijzondere museale ervaring

Wij willen de bezoekers raken door:

  • Emoties van militairen als kameraadschap, moed, betrokkenheid en angst tastbaar te maken;
  • Te laten zien dat het maken van keuzes noodzakelijk is;
  • Te tonen dat met dreiging van wapens soms de vrede bewaard kan worden;
  • Te laten voelen, proeven, ruiken en horen wat het betekent om te werken voor vrede en veiligheid;
  • De wederkerige invloed van krijgsmacht op samenleving vanuit meerdere perspectieven te belichten.
  • Wij beogen een ‘transformerende ervaring’, wat wil zeggen dat een bezoek aan een van de defensiemusea de blik van het publiek op de krijgsmacht kan veranderen.
Onderzeeboot de Tonijn kun je ook van binnen bekijken